1-Hastanenimiz laboratuvarlarında ve kimyasal alanlarında, kimyasal maddelerin kazaen dökülmesi durumunda Kullanılacak kimyasal Dekontaminasyon kiti absorban madde ve yardımcı ekipmanları içeren acil müdahaleye hazır, kolay taşınabilir, plastik çanta şeklinde olmalıdır. 

2- kit çantası üzerinde kimyasal dekontaminasyon acil durum kiti olduğunu gösterir, Türkçe etiket ve içerik bilgisi bulunmalıdır. 

3- kutu içeriği aşağıdaki malzemelerden oluşmalı ve istenildiğinde bu malzemeler tek tek temin edilebilir özellikte olmalıdır 

En az 5 adet kimyasal emici ped 

1 Çift kimyasala dayanıklı koruyucu eldiven 

1 Adet Koruyucu kollu önlük 

1 Adet N95/FFP3 ventilli solunum maskesi 

1 Çift nitril eldiven 

1 Çift Uzun galoş 

1000 gr Kimyasal döküntüyü nötrleştirici toz absorbent 

15 gr sıvı jelleştirici & yoğunlaştırıcı granül absorbent 

100 ml alkol bazlı yer ve yüzey temizleyici sıvı 

1 Adet Plastik Faraş ve kazıyıcı 

1 Adet tehlikeli atık yazılı atık torbası 

1 Adet Torbaları bağlamak için bağcık 

1 Adet Göz koruyucu gözlük 

1 Adet ikaz levhası 

2 Adet genel amaçlı temizlik bezi 

1 Adet temizlik süngeri 

1 Adet şematik kullanma kılavuzu 

KİT; kolay taşınabilir, tutacak yeri olan yukarıda sayılan tüm malzemeleri içerisinde bulunduran üzerinde kimyasal döküntü kiti olduğunu belirten etiket, içerik bilgileri ve kullanma kılavuzunun bulunduğu rahat açılabilir plastik çanta içerisinde bulunmalıdır. 

4- absorban madde dökülen sıvıyı kendi bünyesinde hapsederek sıvının laboratuvar çalışanları 

Üzerindeki potansiyel tehlikelerini engellemelidir. 

5- absorban maddeler kimyasal olarak inert olup gözenekli mineral veya sentetik kopolimerlerden oluşmalıdır.

6- Sıvı jelleştirici & katılaştırıcı granül absorban kendi ağırlığının 50-60 katı kadar sıvıyı absorbe etmelidir.