1-Hastanenimiz Acil bölümlerinde,eczanelerinde,depolarında, laboratuvarlarında, kimyasal alanlarında, kimyasal ve sitotoksik ilaç vb. maddelerin kazaen dökülmesi durumunda Kullanılacak ,sitotoksik ilaç döküntü kiti: absorban madde ve yardımcı ekipmanları içeren acil müdahaleye hazır, kolay taşınabilir, kulplu plastik çanta şeklinde olmalıdır.

2- kit çantası üzerinde sitotoksik ilaç döküntü kiti olduğunu gösterir, Türkçe etiket ve içerik bilgisi bulunmalıdır.

3- Çanta içeriği aşağıdaki malzemelerden oluşmalı ve istenildiğinde bu malzemeler tek tek temin edilebilir özellikte olmalıdır

* 1 adet 40cm x 25cm Genel emici ped

* 2 Çift Nitril eldiven

* 1 Adet Koruyucu kollu önlük

* N95/FFP3 ventilli solunum maskesi

* 300 gr Kimyasal sıvı emici & koku giderici toz absorban

* 20 gr sıvı jelleştirici & katılaştırıcı granül absorban

* 1 Adet  faraş ve kazıyıcı

* 2 Adet tıbbi enfekte atık torbası

* 2 adet plastik bağcık

* 1 Adet Göz koruyucu gözlük

* 1 Adet sitotoksik döküntü ikaz levhası

* 1 adet genel amaçlı temizlik bezi

* 1 çift  galoş 

* 30 ml alkol bazlı yer yüzey temizleyici sprey

* 1 Adet şematik kullanım kılavuzu & Rapor tutanağı

KİT; kolay taşınabilir, tutacak yeri olan yukarıda sayılan tüm malzemeleri içerisinde bulunduran üzerinde sitotoksik ilaç döküntü kiti olduğunu belirten etiket, içerik bilgileri ve kullanma kılavuzunun bulunduğu kolayca açılabilir plastik çanta içerisinde bulunmalıdır.

4- absorban madde dökülen sıvıyı kendi bünyesinde hapsederek sıvının laboratuvar çalışanları Üzerindeki potansiyel tehlikelerini engellemelidir.

5- absorban maddeler kimyasal olarak inert olup gözenekli mineral veya sentetik kopolimerlerden oluşmalıdır.

6- Sıvı jelleştirici & katılaştırıcı granül absorban kendi hacminin enaz 50-60 katı kadar sıvıyı absorbe etmelidir.